• Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie pracowników

     • W piątek 25. czerwca o godz. 9:00  rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Starosta Powiatu Świdwińskiego – Mirosław Majka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Skalska i jej zastępca – Jacek Głasek, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie. Tego dnia edukację w Branżowej Szkole 1° ukończyło 9 absolwentów: 6 fryzjerów, 1 mechanik pojazdów samochodowych i 2 sprzedawców. Przed nimi jeszcze egzaminy zawodowe. Wśród 309 uczniów 80 uzyskało wyróżniające wyniki w nauce, 26 bardzo dobre. To liczne grono, które zostało nagrodzone przez Radę Rodziców, wychowawców, nauczycieli.

      Podczas uroczystości pożegnało się ze szkołą dwoje nauczycieli. Ryszard Świerzko pedagog z wieloletnim stażem pracy, wcześniej uczący w świdwińskim liceum języka łacińskiego, później – angielskiego. To nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, profesor, który edukował wielu nauczycieli pracujących dziś w szkole m.in. obecnego dyrektora – Krzysztofa Mrowińskiego. Drugi nauczyciel kończący współpracę ze szkołą – anglista Maja Banaszczak, która przez 14 lat pracowała w liceum zawsze z uśmiechem na ustach. Oprócz wymienionych nauczycieli pracę w Zespole Szkół zakończyła także pielęgniarka – Lucyna Gasztold, która ze stoickim spokojem pomagała w trudnych sytuacjach.

      Zakończył się trudny rok, po którym wszyscy zasługują na aktywne, radosne wakacje.

     • Konferencja profilaktyczna "Bezpieczne Wakacje"

     • Dnia 22 czerwca odbyła się w naszej szkole konferencja, w pierwszej części zaprezentowali się uczniowie kl. IIap w prezentacjach multimedialnych, ukazujących wpływ środków psychoaktywnych i napojów energetyzujących na organizm człowieka. Następnie wystąpili zaproszeni przedstawiciele policji, Nadleśnictwa Świdwin, Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Straży Pożarnej. Organizatorem konferencji była p. pedagog Dorota Chojnacka przy współpracy z p. Jolantą Zatoń i p. P. Kujawą.

     • Sukcesy ucznia klasy 1b

     • Nazywam się Wiktor Perskiewicz, jestem uczniem klasy matematyczno-językowej, której wychowawca jest Pan Andrzej Sawka. Od 5-ciu lat biorę udział w zawodach jachtów sterowanych radiem w klasie F5-E oraz F5-10 z numerem na żaglu 87. Zawody te polegają na ściganiu się jachtami na wodzie po wyznaczonej trasie. Modeli startuje około 30-40. Są zasilane wyłącznie wiatrem w żaglach, a najtrudniejsze jest odpowiednie ustawienie żagli, które zależne jest od siły wiatru.

      Ostatnio uczestniczyłem w zawodach:

      1. w Szczecinie-3 miejsce,

      2. w Pucku-2 miejsce,

      3. we Włocławku-3 miejsce.

     • Aktywna Tablica

     • Nasza  szkoła  brała udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK - "Aktywna Tablica". W ramach projektu szkoła otrzymała dwa interaktywne monitory.  Są one wykorzystywane podczas różnych lekcji.