• Przewodniczący - Jacek Głasek
        zastępca - Aneta Romanowska
        członek - Witold Paszel