• Trening Kształtowania Umiejętności Prospołecznych

    metodą ART

    Jeżeli masz wątpliwości jak zareagować w różnych sytuacjach interpersonalnych

    Chcesz poczuć się pewniej w grupie rówieśniczej

    Chcesz się nauczyć panować nad własnymi emocjami i in.

    Przyjdź!

    Zobacz!

    Zostań!

    Czas trwania zajęć: maj – wrzesień /12 spotkań x 2 godz./

    Ilość osób: 12

    Adresaci programu: uczniowie klas I i II

    Program składa się z 3 komponentów:

    • trening umiejętności prospołecznych,

    • trening kontroli złości,

    • trening wnioskowania moralnego.

    Umiejętności, które są trenowane, można podzielić na sześć kategorii:

    1. Zapoczątkowanie społecznych umiejętności (np. rozpoczynanie rozmowy, przedstawianie się, gratulowanie komuś);

    2. Zaawansowane społeczne umiejętności (np. proszenie o pomoc, przepraszanie, instruowanie);

    3. Umiejętności radzenia sobie z uczuciami (np. odpowiadanie na złość kogoś innego, wyrażanie wzruszenia, radzenie sobie ze strachem);

    4. Alternatywne zachowania do agresji (np. odpowiadanie na zaczepki, negocjowanie, pomaganie innym);

    5. Umiejętności radzenia sobie ze stresem (np. radzenie sobie z byciem opuszczonym, radzenie sobie z oskarżeniem, przygotowanie się na stresującą rozmowę);

    6. Planowanie umiejętności (np. stawianie celów, podejmowanie decyzji, ustanawianie hierarchii rozwiązywanych problemów).

    Zajęcia będą się odbywać stacjonarnie.

    Osoby zainteresowane proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym, po powrocie do szkoły.

    ZAPRASZAM !